Butikskoncept

Det är viktigt att du ständigt uppdaterar din affärsplan och din kommunikation i takt med att vår omvärld och våra shoppingmönster förändras.​​​​​
Stärk ditt butikskoncept och skapa mervärde för dig och kunden. Förmedla och stärk ditt varumärke så och skapa upplevelser som påverkar kundens köpbeslut.

Tillsammans hjälps vi åt att skapa och utveckla ditt butikskoncept för att stärka din identitet och se till du kommunicerar på ett imageskapande sätt.

Din unika vision, dina värderingar tillsammans med rådande trender och efterfrågan styr vårt arbeta. Med fokus på din målbild och din vision anpassar vi upplägg och innehåll, vi startar där du befinner dig och avslutar där du önskar.

Ingående delar

 • Affärsidé och affärsplan
 • Inköp, sortiment.
 • Visuellt uttryck
 • Marknadsföring
 • Säljplanering – hushålla med din tid

​​​​​​​"Ett fantastiskt citat..."

​​​​​​​

Marknadsföring

Vi är nyfikna på din Story!

Vad är din story och hur och var ska den berättas? Inspireras av möjligheterna i den nya tidens digitala marknadsföring och använd dig av väl beprövade marknadsföringsknep för att öka din försäljning. Marknadsföring handlar om att skaffa kunder till ditt företag, bygga relationer och stärka ditt varumärke. Mycket kan du göra med relativt små resurser och eget arbete.
​​​​​​​
I utbildningen arbetare du utifrån ditt företag, dina behov och med din story. Efter utbildningen har du en konkret plan för din marknadsföring och en spännande story att berätta för nya och gamla kunder.
 • Vem är kunden?
 • Var vill jag synas?
 • Vilka kanaler använder mina kunder?
 • Hur når jag kunderna i dessa kanaler?
 • Visuellt uttryck i min kommunikation?
 • Vad är min story och hur ska den berättas.

Visuellt koncept

Konceptutveckling för din verksamhet Visuella budskap i alla kanaler.
 • ​​​​​​​Grafisk profil
 • Fasad och Skylt
 • Layout
 • Kommunikation
 • Varupresentation
ev. lägga punkter här om det skulle skrivas till text...